ارزیابی ویزای تحصیلی آمریکا

ارزیابی ویزای تحصیلی آمریکا

لطفا برای ارزیابی شانس خود به منظور دریافت ویزای تحصیلی فرم ارزیابی زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت فرم، کارشناسان ما برای ارائه مشاوره رایگان با شما تماس خواهند گرفت. در صورت ابراز رضایت از مشاوره ما، و داشتن شرایط لازم، شما می توانید از قرارداد پرداخت هزینه خدمات پس از دریافت ویزای تحصیلی استفاده نمایید.

در صورت تمایل می توانید از خدمات مشاوره تلفنی ما برای سوالات و مسائل مرتبط به استفاده نمایید. برای این منظور لطفا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

۱ مشخصات فردی
۲ سابقه تحصیلی و زبان انگلیسی
۳ اطلاعات تماس
مراحل اخذ ویزای تحصیلی

ما فرآیند پیچیده دریافت ویزای تحصیلی را برای راحتی خاطر موکلین خود در چند مرحله ثابت و شفاف خلاصه کرده ایم. در هر مرحله نحوه همکاری بین ما و موکلین برای تسریع سازی دریافت ویزای تحصیلی مشخص شده است.

۱

ارزیابی شرایط شما


لطفا ابتدا فرم ارزیابی را تکمیل و یا برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید. ما بعد از بررسی شرایط، شما را مطلع کرده و فرآیند اخذ ویزا را شروع می کنیم.

۲

امضای قرارداد


پس از دریافت فرم ارزیابی و محاسبه شانس شما برای دریافت پذیرش و ویزای تحصیلی، مشاورین ما قرارداد اخذ ویزا را برای شما ارسال می کنند.

۳

دریافت پذیرش تحصیلی


در این مرحله ما با توجه به شرایط شما از قبیل سوابق تحصیلی، بودجه، مهارت زبان و رشته مورد نظر برای پذیرش تحصیلی ۲ تا ۵ دانشگاه اقدام می کنیم.

۴

دریافت ویزا


در مرحله آخر مدارک شما به همراه فرم های تکمیل شده مرتبط به این ویزا آماده ارسال خواهد شد. پس از دریافت ویزا، ما شما را مطلع خواهیم کرد.