ارزیابی مهاجرت سرمایه گذاری

فرم ارزیابی مهاجرت سرمایه گذاری

لطفا برای ارزیابی شانس خود به منظور دریافت ویزای سرمایه گذاری فرم ارزیابی زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت فرم، کارشناسان ما برای ارائه مشاوره رایگان با شما تماس خواهند گرفت. در صورت ابراز رضایت از مشاوره ما، و داشتن شرایط لازم، شما می توانید از قرارداد پرداخت هزینه خدمات پس از دریافت ویزای سرمایه گذاری استفاده نمایید.

در صورت تمایل می توانید از خدمات مشاوره تلفنی ما برای سوالات و مسائل مرتبط به استفاده نمایید. برای این منظور لطفا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

فرم ارزیابی رایگان

۱ مشخصات فردی
۲ سوابق مالی، تحصیلی و کاری
۳ سطح زبان
۴ اطلاعات تماس
مراحل اخذ مهاجرت سرمایه گذاری

ما فرآیند پیچیده مهاجرت سرمایه گذاری را برای راحتی خاطر موکلین خود در چند مرحله ثابت و شفاف خلاصه کرده ایم. در هر مرحله نحوه همکاری بین ما و موکلین برای تسریع سازی دریافت مهاجرت سرمایه گذاری مشخص شده است.

۱

ارزیابی شرایط شما


لطفا ابتدا فرم ارزیابی را تکمیل و یا برای دریافت مشاوره با ما تماس بگیرید. ما بعد از بررسی شرایط، شما را مطلع کرده و فرآیند اخذ ویزا را شروع می کنیم.

۲

امضای قرارداد


پس از دریافت فرم ارزیابی و محاسبه شانس شما برای دریافت ویزای مهاجرت سرمایه گذاری، مشاورین ما قرارداد اخذ ویزا را برای شما ارسال می کنند.

۳

بررسی و آماده سازی مدارک


در این مرحله مشاوره های لازم برای تهیه مدارک را به شما خواهیم داد و پس از بررسی های نهایی و پوشش ضعف های احتمالی، آن ها را برای ارسال آماده می کنیم.

۴

دریافت ویزا


در مرحله آخر مدارک شما به همراه فرم های تکمیل شده مرتبط به این ویزا آماده ارسال خواهد شد. پس از دریافت ویزا، ما شما را مطلع خواهیم کرد.